RETOUREN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de consumentenwet, beschikt u over een bedenktijd van 14 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u een reden hoeft op te geven of een boete hoeft te betalen.

Terugzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies) plaatsvinden. In deze context is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade aan het product bij deze gelegenheid kan het herroepingsrecht teniet doen.

De retourkosten zijn voor uw rekening.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht betaalt de onderneming Berthoud Cycles SAS de betaalde bedragen terug, binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt bij de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van het consumentenwetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

 • De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
 • De levering van goederen die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.
 • De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft.
 • De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld.
 • De levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties.
 • Transacties die worden gesloten tijdens een openbare veiling.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument die uitdrukkelijk afziet van zijn herroepingsrecht.

Product toegevoegd aan de lijst van wensen
Product added to compare.